• cu sứt
    Truyện ngắn

    CU SỨT

    0 7

    Nhà cu Sứt có cu Sứt, có dì và có cha. Nhà tôi chỉ có 2 mẹ con, vì cha đã ở bên

Nhật ký Radio trên facebook